Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Aktualności

Nowe jednolite Prawo budowlane

W Dzienniku Ustaw (poz. 1332) ukazał się jednolity tekst ustawy Prawo budowlane. Uwzględnia on zmiany wprowadzone w tym akcie przez ustawy:
• z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,
• z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw,
• z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw,
• z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

liczba wejść: 260