Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Aktualności

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2017r., pod pozycją nr 1509 (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1509/1) opublikowano treść ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2017r., poz. 1509). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r. z wyjątkami. W art. 2 niniejszej ustawy określono zmiany jakie wprowadza się w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.).

 

liczba wejść: 356