Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Aktualności

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 sierpnia 2017r., pod pozycją nr 1529 (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1529/1) opublikowano treść ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017r., poz. 1529). Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących utworzenia Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz określenia wzoru wykazu nieruchomości, które zaczną obowiązywać w dniu następującym po ogłoszeniu ustawy.

liczba wejść: 302