Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

 

Alicja Meusz
e-mail: a.meusz@duw.pl

sekretariat
Kamila Hawryluk

pokój 0243
tel. 71 340 65 83
fax 71 340 68 68
e-mail: gk@duw.pl

samodzielne stanowisko do spraw planowania budżetu

starszy inspektor wojewódzki
Bartłomiej Szymecki

pokój 0247 tel. 71 340 62 63
e-mail: b.szymecki@duw.pl

 

Oddział Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej

Oddział Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

kierownik oddziału
Zbigniew Domagała

pokój 0248 tel. 71 340 63 54
e-mail: z.domagala@duw.pl

kierownik oddziału
Ewa Szafran

pokój 0245 tel. 71 340 60 41
e-mail: e.szafran@duw.pl

inspektor wojewódzki
Anna Dziakowicz

pokój 0246 tel. 71 340 69 90
e-mail: a.dziakowicz@duw.pl

inspektor wojewódzki
Ewa Ambrozik
pokój 0240 tel. 71 340 66 53
e-mail: e.ambrozik@duw.pl

inspektor wojewódzki
Marietta Ficner

pokój 0247 tel. 71 340 62 63
e-mail: m.ficner@duw.pl

inspektor wojewódzki
Ewa Barczyk

pokój 0240 tel. 71 340 62 36
e-mail: e.barczyk@duw.pl

inspektor wojewódzki
Paulina Izdebska

pokój 0246 tel. 71 340 69 90
e-mail: p.izdebska@duw.pl

inspektor wojewódzki
Katarzyna Bielicz

pokój 0240 tel. 71 340 68 00
email: k.bielicz@duw.pl

inspektor wojewódzki
Monika Paliwoda

pokój 0265 tel.71 340 67 73
e-mail: m.paliwoda@duw.pl

inspektor wojewódzki
Agnieszka Frydzińska

pokój 0240 tel. 71 340 64 77
e-mail: a.frydzinska@duw.pl

inspektor wojewódzki
Norbert Piadyk

pokój 0256 tel. 71 340 60 28
e-mail: n.piadyk@duw.pl

inspektor wojewódzki
Agnieszka Kałuzińska

pokój 0240 tel. 71 340 62 36
e-mail: a.kaluzinska@duw.pl

inspektor wojewódzki
Sylwia Porucznik

pokój 0256 tel. 71 340 60 28
e-mail: s.porucznik@duw.pl

inspektor wojewódzki
Alina Zagajewska

pokój 0240 tel. 71 340 64 77
e-mail: a.zagajewska@duw.pl

   
liczba wejść: 3273