Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Aktualności

Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Z dniem 9 grudnia 2018r. weszły  w życie zmiany w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422), wynikające  z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytyuowanie z dnia 14 listopada 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2285).

 

liczba wejść: 429