Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Aktualności

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

W dniu  14 maja 2019 r. wejdzie  w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2019 r. poz. 801) . Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczy wykonania wyroków TK: z dnia 14 lipca 2015 r. (SK26/14) oraz z dnia 12 grudnia 2017 r. (SK 39/14) w sprawie niekonstytucyjności niektórych przepisów dotyczących praw poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercy dochodzenie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości; ponadto zagwarantowania pewności stosunków prawnych w odniesieniu do nieruchomości objętych regulacją art. 136 ustawy przez wprowadzenie terminu wygaśnięcia uprawnienia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

liczba wejść: 438