Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Aktualności

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym

W dniu 19 czerwca 2019 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym z dnia 27 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1028) w zakresie zmiany stawki wynagrodzenia biegłych przez sąd, w tym również biegłych  z zakresu geodezji i kartografii . Za każdą rozpoczętą godzinę pracy, stawką, będzie  wynosić - w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii, nakładu pracy oraz warunków, w jakich opracowano opinię - od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa, zwanej dalej „kwotą bazową”. W razie szczególnie złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii, stawka może być podwyższona do 50%.

liczba wejść: 396