Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Aktualności

Zmiana ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

W dniu 15.8.2019r. wejdzie w życie  Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz.1309), która wprowadza zmiany do  ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  w art. 40b. Nie  będzie pobierana opłata za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i wydawane na żądanie  Krajowego Zasobu Nieruchomości w związku z jego działaniami mającymi na celu regulację stanu prawnego nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2018 r. poz. 2363 oraz z 2019 r. poz. 1309), oraz zbycie lub udostępnienie nieruchomości wchodzących w skład tego zasobu.  
 
 
 
liczba wejść: 314