Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Aktualności

Ujednolicony tekst ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych ukazał się ujednolicony tekst ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Tekst ujednolicony bazuje na tekście jednolitym ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 4 kwietnia 2019r. i uwzględnia zmiany wprowadzone przez:

  • ustawę z 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. z 2019r., poz. 730);
  • ustawę z 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 1309).
liczba wejść: 210