Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Aktualności

Wchodzą w życie zmiany w zdobywaniu uprawnień geodezyjnych

W dniu 30 września 2019r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dnia 20 września 2019r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2019r., poz. 1846). Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 176), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 349 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534).

 

 

 

 

 

liczba wejść: 241