Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Aktualności

DWINGiK wstrzymuje wydawanie dzienników praktyki zawodowej

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego informuje, iż w związku z wprowadzeniem nowego wzoru dziennika praktyki zawodowej, określonego w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 września 2019r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2019r., poz. 1846), wstrzymuje wydawanie dzienników praktyki zawodowej do czasu otrzymania z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii obowiązującego wzoru dziennika praktyki zawodowej. Jednocześnie Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przypomina, iż zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisu § 5 ww. rozporządzenia, praktykę zawodową uznaje się za rozpoczętą w dniu przystąpienia przez osobę zainteresowaną do wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod kierunkiem osoby posiadającej uprawienia zawodowe. Zatem dokumentowanie przebiegu praktyki zawodowej nie jest już uzależnione od daty wydania dziennika.

Informacja o wznowieniu wydawania dzienników praktyki zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie DWINGiK.

liczba wejść: 264