Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Aktualności

DWINGiK wznawia wydawanie dzienników praktyki zawodowej

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego informuje, iż z dniem 13 listopada 2019r. wznawia wydawanie dzienników praktyki zawodowej. Jednocześnie Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przypomina, że został wprowadzony nowy wzór wniosku o wydanie dziennika praktyki zawodowej, którego można pobrać z następującej strony internetowej: https://dwingik.duw.pl/gik/dzialalnosc/dziennik-praktyki/11814,Wymagane-dokumenty.html
Wskazówki dotyczące wypełnienia powyższego wniosku są pod adresem: https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/geodezja-i-kartografia/13983,Wydanie-dziennika-praktyki-zawodowej.html

liczba wejść: 113