Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Aktualności

Jednolity tekst i zmiany do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

W Dzienniku Ustaw z 20 lutego 2020r. opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.  z 2020r. poz. 276).

Natomiast w Dzienniku Ustaw z 21 lutego 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 284) opublikowano Ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw z 23 stycznia 2020r., która wprowadza zmianę do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

liczba wejść: 105