Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Aktualności

Komunikat w sprawie wyłączenia bezpośredniej obsługi Klientów w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim

W związku z wyłączeniem bezpośredniej obsługi Klientów w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie dziennika praktyki zawodowej za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej – ePUAP lub pocztą tradycyjną, natomiast w prowadzonych sprawach można kontaktować się drogą pocztową lub telefoniczną.

Kontakt telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, w środy dodatkowo do godziny 18:00.

W przypadku poczty elektronicznej zeskanowane dokumenty niezbędne do wydania dziennika wraz z wnioskiem należy przesyłać na adres gk@duw.pl. O możliwości odbioru dziennika zostaną Państwo poinformowani w wiadomości zwrotnej. Przy odbiorze dziennika praktyki zawodowej niezbędne będzie dostarczenie oryginału wniosku oraz okazanie do wglądu dokumentu tożsamości, dyplomu i dowodu przekazanej opłaty.

Jednocześnie Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przypomina, iż zgodnie z aktualnym brzmieniem § 5 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 września 2019r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2019r., poz. 1846), praktykę zawodową uznaje się za rozpoczętą w dniu przystąpienia przez osobę zainteresowaną do wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod kierunkiem osoby posiadającej uprawienia zawodowe. Zatem dokumentowanie przebiegu praktyki zawodowej nie jest już uzależnione od daty wydania dziennika.

liczba wejść: 151