Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Aktualności

Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

W Dzienniku Ustaw z 30 kwietnia (poz. 782) opublikowano ustawę z dnia 16 kwietnia 2020r.  o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.  Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 35 lit.c tiret pierwsze, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021r. oraz art. 5, który wejdzie  w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

liczba wejść: 113