Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Aktualności

Nowy tekst ujednolicony ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

14 maja br. na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych opublikowano ujednolicony tekst ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tekst ujednolicony opracowano na podstawie tekstu jednolitego z 2020 roku (Dz. U z 2020r.,  poz. 276) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23 stycznia 2020r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 284), a także ustawą z dnia 16 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 782)

liczba wejść: 145