Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Aktualności

Komunikat w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi klientów w DUW

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 25 maja 2020r. została przywrócona bezpośrednia obsługa klientów w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1.

Osobiste wizyty w Urzędzie możliwe są jedynie po uprzednim kontakcie telefonicznym lub zgłoszeniu takiej potrzeby w wiadomości elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska osoby zainteresowanej, tematu spotkania, znaku sprawy i numeru telefonu.

W sprawach:

  • prowadzonych przez Oddział Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (znak sprawy rozpoczynający się od GK-KGK) – prosimy o kontakt z p.o. Kierownikiem Oddziału Sylwią Porucznik tel. 71 340 63 54, e-mail: s.porucznik@duw.pl;
  • prowadzonych przez Oddział Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (znak sprawy rozpoczynający się od GK-ONG) – prosimy o kontakt z Kierownikiem Oddziału Ewą Szafran tel. 71 340 60 41, e-mail: e.szafran@duw.pl;
  • prowadzonych przez rzecznika dyscyplinarnego do spraw geodezji i kartografii – prosimy o kontakt z Rzecznikiem Dyscyplinarnym Anną Dziakowicz tel. 71 340 69 90, e-mail: rzecznik_dyscyplinarny@duw.pl;
  • dotyczących wydania dziennika praktyki zawodowej – prosimy o kontakt z inspektorem wojewódzkim Mariettą Piętak tel. 71 340 60 94 e-mail: m.pietak@duw.pl;
  • innych – prosimy o kontakt z sekretariatem: tel. 71 340 65 83, e-mail: gk@duw.pl.

W celu skrócenia wizyty w Urzędzie, w dalszym ciągu prosimy o składanie wniosków o wydanie dzienników praktyki zawodowej za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej – ePUAP lub pocztą tradycyjną.

Wytyczne dotyczące obsługi klienta z zewnątrz w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego publikowane są na stronie internetowej www.duw.pl.

liczba wejść: 124