Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Aktualności

Od dnia 31.07.2020r. dzienniki praktyki zawodowej będą wydawane przez Głównego Geodetę Kraju

W związku ze zmianą brzmienia art. 44b ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, za sprawą art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020r. poz. 782), Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego informuje, iż od dnia 31 lipca 2020r. dziennik praktyki zawodowej osobom ubiegającym się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii będzie wydawał, na wniosek osoby zainteresowanej, Główny Geodeta Kraju.

liczba wejść: 117