Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Aktualności

22 sierpnia 2020r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do PZGiK

21 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1429 opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju z 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do PZGiK. Przepisy powyższego rozporządzenia weszły w życie 22 sierpnia br. Tym samym straciło moc poprzednie rozporządzenie o tej samej nazwie, które obowiązywało od 2011r.

liczba wejść: 173