Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Nowy tekst jednolity ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

W Dzienniku Ustaw pod poz. 2052 opublikowano tekst jednolity ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone przez:

  • ustawę z 23 stycznia 2020r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020r. poz. 284),
  • ustawę z 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 1086).
liczba wejść: 175