Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Dotyczy zestawień zbiorczych danych objętych egib

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii ukazała się informacja, iż zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 2052 ze zm.), od 1 stycznia 2021r. wojewódzkie i krajowe zbiorcze zestawienia danych objętych ewidencją gruntów i budynków przygotowuje Główny Geodeta Kraju. Jest to zmiana w stosunku do poprzednich regulacji, wg których zestawienie wojewódzkie przygotowywał Marszałek Województwa. Zestawienia powiatowe powinny być sporządzone wg stanu z 1 stycznia 2021 r. z wykorzystaniem zestawienia powierzchni geodezyjnych opublikowanych pod adresem: http://www.gugik.gov.pl/urzad/archiwum-instrukcji-i-wytycznych/sprawozdania i przekazane do GUGiK w terminie do 15 lutego 2021r.

liczba wejść: 59