Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Opublikowano schematy aplikacyjne GML do nowych rozporządzeń

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opublikowano schematy aplikacyjne GML do rozporządzeń wydanych w związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Schematy docelowo będą publikowane w repozytorium interoperacyjności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021r. poz. 670 ze zm.).

 

liczba wejść: 66