Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Obszary modernizacji EGiB na Geoportalu

Geoportal.gov.pl został wzbogacony o warstwę, która prezentuje lokalizacje szykowanych w całym kraju modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Opracowanie tej mapy było możliwe dzięki § 28 rozporządzenia ws. EGiB, które obowiązuje od 31 lipca br. Zgodnie z nim założenie albo modernizację ewidencji poprzedza opracowanie przez starostę projektu tych prac i jego uzgodnienie z właściwym miejscowo WINGiK-iem, który z kolei zasięga opinii Głównego Geodety Kraju.

Jak wylicza GUGiK, dotychczas GGK otrzymał w tym trybie 30 projektów modernizacyjnych, które obejmują łącznie 167 obrębów. Wszystkie te obiekty znajdziemy na nowej warstwie „Uzgodnione projekty modernizacji EGiB”. Umieszczono ją w folderze „Specjalistyczne informacje geodezyjne” > „Ewidencja gruntów i budynków”.

W małej skali warstwa prezentuje projekty w formie kartodiagramów. Po odpowiednim przybliżeniu można zobaczyć dokładny zasięg poszczególnych modernizacji. Identyfikując obiekt, otrzymamy z kolei informacje dotyczące daty wydania opinii przez GGK czy planowany termin zakończenia prac.

Źródło: geoforum.pl

 

liczba wejść: 240