Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Aktualne i planowane modernizacje EGiB w Geoportalu

Geoportal.gov.pl został wzbogacony o warstwę, która prezentuje realizowane w całym kraju modernizacje ewidencji gruntów i budynków.

W małej skali opracowanie pokazuje to zagadnienie w formie kartodiagramu – tj. informuje o liczbie modernizacji toczących się w poszczególnych częściach Polski. Po odpowiednim przybliżeniu zobaczymy obszary obrębów, na terenie których przeprowadzana jest obecnie ta procedura. Z kolei klikając dany obiekt, otrzymamy informacje w zakresie identyfikatora obrębu, daty rozpoczęcia modernizacji oraz planowanej daty zakończenia prac.

Warstwę „Obręby w trakcie modernizacji” znajdziemy w grupie „Specjalistyczne informacje geodezyjne” > „Ewidencja gruntów i budynków”. Prezentowane tu informacje pochodzą z ankiet wypełnianych przez powiaty i przesyłanych do GUGiK. Jak zapewnia Urząd, mapa ta będzie aktualizowana na bieżąco.

Przypomnijmy, że od ubiegłego tygodnia na Geoportalu dostępna jest również mapa informująca o modernizacjach EGiB, tj. tych, które zostały już zaopiniowane przez Głównego Geodetę Kraju. Znajdziemy ją na warstwie „Uzgodnione projekty modernizacji EGiB”. Jej opracowanie jest możliwe dzięki § 28 rozporządzenia ws. EGiB, które obowiązuje od 31 lipca br. Zgodnie z nim założenie albo modernizację ewidencji poprzedza opracowanie przez starostę projektu tych prac i jego uzgodnienie z właściwym miejscowo WINGiK-iem, który z kolei zasięga opinii Głównego Geodety Kraju.

Źródło: geoforum.pl

liczba wejść: 356