Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Będzie więcej czasu na dostosowanie ZSIN do nowych przepisów

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji przyjął bez uwag projekt nowego rozporządzenia ws. zintegrowanego sytemu informacji o nieruchomościach (ZSIN). Przy okazji do przepisów wprowadzono autokorektę dającą więcej czasu na dostosowanie ZSIN do nowych regulacji.

Przypomnijmy, że pierwsze rozporządzenie ws. ZSIN wydano w 2013 roku. Zakładało ono, że system ten miał osiągnąć pełną funkcjonalność jeszcze we wrześniu 2016 r. Do dziś nie oferuje jednak wszystkich przewidzianych w tym akcie możliwości. Co więcej, wciąż nie został zasilony aktualnymi danymi EGiB ze wszystkich powiatów.

Problemy te ma rozwiązać nowa wersja tego aktu, którą opublikowano w ostatnich dniach ubiegłego roku. Proponowane przepisy zakładają istotne zmiany m.in. w zakresie zasilania ZSIN danymi EGiB – podstawą mają być tu powiatowe usługi sieciowe. Projekt wprowadza ponadto nowe regulacje w zakresie wymiany zawiadomień elektronicznych pomiędzy starostwami a sądami w związku ze zmianami w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów. Przepisy zmodyfikują formę zawiadomień z KW do EGiB, a także otworzą drogę do wdrożenia w powiatach wymiany zawiadomień z EGiB do KW.

W toku konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych do projektu rozporządzenia zgłoszono kilkadziesiąt propozycji zmian, z których część uwzględniono. Dotyczy to chociażby takich kwestii jak wymiana zawiadomień elektronicznych.

Przepisy mają wejść w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Jednocześnie rozporządzenie daje Głównemu Geodecie Kraju więcej czasu na dostosowanie ZSIN do nowych regulacji, a także powiatom na dostosowanie swoich systemów informatycznych do prowadzenia EGiB. Według pierwszej wersji projektu prace te należało wykonać do końca br. Ostateczne – w związku z przedłużającymi się pracami legislacyjnymi – termin ten przedłużono do 31 grudnia 2023 r.

Ponadto pierwsze przekazanie przez starostów kopii zbiorów danych EGiB do centralnego repozytorium powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Najnowsza treść projektu rozporządzenia ws. ZSIN dostępna jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Źródło: geoforum.pl

liczba wejść: 174