Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zaprasza Geodetów Powiatowych do udziału w naradzie roboczej. Termin spotkania: 2 lutego 2023r. w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Tematem spotkania będzie omówienie i zaplanowanie działań na 2023r. oraz zasad współpracy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Jednocześnie na spotkaniu tym zostaną omówione bieżące sprawy z zakresu geodezji i kartografii, w tym realizacja zadań wynikająca ze zmiany przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych, a także zagadnienia związane z konwersją baz danych, stanu cyfryzacji i ewidencjonowania materiałów PZGiK, sprawy usuwania rozbieżności w prowadzonych bazach EGiB, opracowywanie projektów modernizacji EGiB, a także kwestie finansowe dotyczące realizacji tych zadań.

Zaproszenie zostało skierowane do Starostów oraz Prezydentów mnpp w dniu 13 stycznia 2023r. za pomocą platformy ePuap.

 

liczba wejść: 330