Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej - 2 lutego 2023r., Wrocław

W dniu 2 lutego 2023r., w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, odbyło się spotkanie Powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa dolnośląskiego. W spotkaniu uczestniczyło 43 osoby. Na spotkaniu omówiono zagadnienia dotyczące działań na 2023r. oraz zasad współpracy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Jednocześnie przedstawione zostały bieżące sprawy z zakresu geodezji i kartografii, w tym realizacja zadań wynikająca ze zmiany przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych, zagadnienia związane z konwersją baz danych, stanu cyfryzacji materiałów PZGiK, sprawy usuwania rozbieżności w prowadzonych bazach danych Ewidencji Gruntów i Budynków, opracowywanie projektów modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków, a także kwestie finansowe dotyczące realizacji tych zadań.

Pomiędzy prezentacjami trwała dyskusja, podczas której poruszono bieżące problemy związane z realizacją obowiązków Starosty, wynikające m.in. z dostosowania prowadzonych baz danych do obowiązujących schematów aplikacyjnych, a także podniesieniem jakości danych Ewidencji Gruntów i Budynków.

 

 

 

 

 

liczba wejść: 375