Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 sierpnia 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

W Dzienniku Ustaw pod. poz. 1664 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 sierpnia 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowch w dziedzinie geodezji i kartografii. Rozporządzenie weszło w życie 6 września 2023r.”

 

Najważniejszymi zmianami są:

  • Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne będzie podlegać corocznej waloryzacji;
  • Odstąpiono od publikowania na stronie internetowej GUGiK pytań z egzaminów pisemnych przeprowadzonych z poprzedniego roku;
  • Przywrócono warunkowe dopuszczenie do egzaminu przy brakach o charakterze formalnym;
  •  Wprowadzanie ograniczenia terminu odbytej praktyki zawodowej – uznawana będzie praktyka zawodowa zdobyta do 15 lat przed złożeniem wniosku o nadanie uprawnień.    Powyższa zmiana wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2026r.
liczba wejść: 221