Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił formularz zestawienia zbiorczego danych EGIB według stanu na 1 stycznia 2024 rok

Główny Urząd Geodezji i Kartografii na stronach internetowych https://www.gov.pl/web/gugik/formularz-zestawienia-zbiorczego-danych-objetych-ewidencja-gruntow-i-budynkow-wg-stanu-na-1-stycznia-2024-r podaje, iż na stronie GUGiK w sekcji „Sprawozdania i zestawienia”  opublikowany został formularz zestawienia zbiorczego. Przypomina się, że Starostowie/prezydenci miast zobowiązani są przekazać zestawienia powiatowe  bezpośrednio Głównemu Geodecie Kraju w terminie do 15 lutego każdego roku. Powyższy obowiązek wynika z § 42 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390, z późn. zm.).

liczba wejść: 145