Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja ze spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej - 12 czerwca 2024 r.

W dniu 12 czerwca 2024r., w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, odbyło się spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa dolnośląskiego. W spotkaniu uczestniczyło 45 osób.

Podczas spotkania Zbigniew Domagała - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, omówił sprawy bieżące dotyczące realizacji zadań rządowych w zakresie geodezji i kartografii, zasady współpracy SGiK oraz zasady finansowania, w szczególności dotyczące realizacji Projektu PEUG II. Jednocześnie zaprezentowane zostały wyniki przeprowadzonych kontroli oraz ankiet i sprawozdawczość, których rezultaty zobrazowały stan powiatowego zasobu w województwie dolnośląskim. Szerzej omówiony został stan danych w bazach EGiB, oraz rezultaty działań podejmowanych przez starostów w zakresie usuwania rozbieżności w tych bazach. Dodatkowo omówiono zagadnienie udostępniania informacji z bazy EGiB dla zainteresowanych podmiotów, na wybranych przykładach.

.

liczba wejść: 105