Aktualnie znajdujesz się na:

Dzienniki praktyk zawodowych

Przyjmowanie wniosków

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dniem 31 lipca 2020r. wnioski o wydanie dzienników praktyki zawodowej należy kierować do Głównego Geodety Kraju (ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa)

 

Wnioski o wydanie dziennika praktyki zawodowej przyjmowane są
w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
(pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław) od poniedziałku do piątku w godzinach

8:00 – 16:00 w pokoju nr 2140 (II piętro).

Dzienniki praktyki zawodowej wydawane są niezwłocznie.

 

Wymagane dokumenty


Praktyczne informacje

 

Jak trafić?

 

 

liczba wejść: 3263