Aktualnie znajdujesz się na:

Dzienniki praktyk zawodowych

Przyjmowanie wniosków

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dniem 31 lipca 2020r. wnioski o wydanie dzienników praktyki zawodowej należy kierować do Głównego Geodety Kraju

(ul. Żurawia 6/12, 00-926 Warszawa)

 

 

 

 

liczba wejść: 3564