Aktualnie znajdujesz się na:

Petycje

Petycje

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji.

Zbiorcza informacja o petycjach

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r., poz. 870), Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego informuje, iż:

 • W 2022 roku do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
  i Kartograficznego nie wpłynęła żadna petycja.
 • W 2021 roku do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
  i Kartograficznego nie wpłynęła żadna petycja.
 • W 2020 roku do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
  i Kartograficznego nie wpłynęła żadna petycja.
 • W 2019 roku do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
  i Kartograficznego nie wpłynęła żadna petycja.
 • W 2018 roku do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
  i Kartograficznego nie wpłynęła żadna petycja.
 • W 2017 roku do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
  i Kartograficznego wpłynęła jedna petycja, która została przekazana Marszałkowi Województwa Śląskiego do rozpatrzenia.
 • W 2016 roku do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
  i Kartograficznego nie wpłynęła żadna petycja.
 • W 2015 roku do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
  i Kartograficznego nie wpłynęła żadna petycja.

 

liczba wejść: 2325