Aktualnie znajdujesz się na:

Baza wiedzy

Orzecznictwo

      Egib użytki, budynki i lokale

 1. 2021-06-15 - II SA/Wr 615/20 w przedmiocie odmowy dokonania zmiany w zakresie klasyfikacji gruntów z Tr i PsIV na Ps IV
 2. 2020-01-17 - II SA/Wr 793/19 w sprawie aktualizacji informacji zawartych w egib w zakresie zmiany funkcji użytkowej budynków
 3. 2019-12-03 - II SA/Wr 362/19 w sprawie aktualizacji informacji zawartych w egib w zakresie zmiany funkcji użytkowej budynku oraz uzupełnienia numeracji porządkowej nieruchomości
 4. 2018-06-19-II SA/Wr 291/18 w sprawie odmowy aktualizacji egib, w zakresie zmiany użytku B na Br i funkcji budynku z mj2 na g
 5. 2018-12-18 - II SA/Wr 786/18 w sprawie aktualizacji informacji zawartych w egib
 6. 2018-10-16 - II SA/Wr 560/18 w sprawie odmowy aktualizacji informacji zawartych w egib w zakresie zmiany użytku Tk na Ps
 7. 2018-03-13 - II SA/Wr 736/17 w sprawie odmowy aktualizacji informacji zawartych w egib w zakresie zmiany użytku ŁIV na Bp
 8. 2018-02-27 - II SA/Wr 592/17 w sprawie odmowy dokonania aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmiany funkcji lokali; 2020-02-26- I OSK 2044/18 wyrok NSA
 9.  2018-01-31 - II SA/Wr 738/17 w sprawie odmowy aktualizacji informacji zawartych w egib, dotyczącej zmiany użytku gruntowego Ł na Bp
 10. 2018-01-25 - II SA/Wr 735/2017 w sprawie odmowy aktualizacji informacji zawartych w egib, dotyczącej zmiany użytku gruntowego Ps na Bp
 11. 2018-01-25 - II SA/Wr 737/17 w sprawie odmowy aktualizacji informacji zawartych w egib, dotyczącej zmiany użytków gruntowych Ps oraz R na Bp
 12. 2018-01-10 - II SA 739/17 w sprawie odmowy aktualizacji operatu egib  w zakresie zmiany użytku z Lz/PsIV  na Bp
 13. 2017-09-21  - I OSK 472/17  w sprawie odmowy aktualizacji egib, dotyczącej zmiany użytku gruntowego Ls na Bp
 14. 2017-08-24 - II SA/Wr 220/17 w sprawie aktualizacji informacji zawartych w egib, dotyczacej zmiany funkcji budynku i użytku (apartamenty turystyczne); 2019-10-02 - I OSK 20/18 wyrok NSA
 15. 2017-06-28 - II SA/Wr 197/17  w sprawie odmowy aktualizacji egib, dotyczącej zmiany użytku gruntowego Bz na Lz.
 16. 2017-05-17  - II SA/Wr 158/17 w sprawie odmowy aktualizacji egib, dotyczącej zasięgu użytku gruntowego B
 17. 2017-02-02 - II SA/Wr 742/16  w sprawie odmowy aktualizacji informacji zawartych w egib dotyczących powierzchni użytkowej lokalu
 18. 2016-07-27 - II SA/Wr 211/16  odmowa wprowadzenia zmian do operatu egib w zakresie zmiany powierzchni użytkowej lokalu
 19. 1016-05-19 - II SA/Wr 181/16 wyrok WSA w sprawie aktualizacji informacji zawartych w egib; 2018-06-06 - I OSK 1999/16 wyrok NSA
 20. 2016-04-27 - II SA/Wr 11/16 odmowa wprowadzenia zmiany w części kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków
 21. 2015-10-28 - II SA/Wr 503/15 w sprawie nałożenia obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych egib; 2017-11-22 - I OSK 207/16 wyrok NSA
 22. 2015-05-07 - II SA/Wr 194/15 odmowa wprowadzenia  zmiany w operacie egib z B na Br
 23. 2015-01-21 - I OSK 1307/13 w sprawie odmowy wprowadzenia zmiany wpisu w operacie egib
 24. 2014-09-23 - II SA/Wr 404/14  w sprawie dokonania z urzędu zmiany wpisu w egib z użytku gruntowego Ws na Wp; 2016-12-19 - I OSK 705/15 wyrok NSA
 25. 2014-07-08 - II SA/Wr 279/14 w sprawie odmowy wprowadzenia zmiany wpisu w operacie egib; 2017-06-07 - I OSK 2821/14 wyrok NSA
 26. 2013-12-04 - II SA/Wr 680/13 odmowa przywrócenia w ewidencji gruntów i budynków przeznaczenia nieruchomości na grunty rolne zabudowane oraz wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów; 2015-10-21 - I OSK 253/14 wyrok NSA
 27. 2013-10-17 - II SA/Wr 620/13 w sprawie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków
 28. 2013-07-10 - I OSK 275/12  aktualizacja operatu ewidencyjnego dotycząca podstawowej funkcji budynku (domy letniskowe)
 29. 2010-04-21 - II SA/Wr 63/10   aktualizacja użytków w operacie egib z Tr na użytek Ls; 2011-06-30 - I OSK 1240/10 wyrok NSA    
 30. 2010-01-19 - II SA/Wr 546/09 w sprawie zmiany użytku w operacie ewidencji gruntów i budynków Ws na Wp
 31. 2010-01-19 - II SA/Wr 551/09 w sprawie wprowadzenia zmiany oznaczenia użytków gruntowych nieruchomości RV, ŁIV i ŁV na ŁIV, ŁV
 32. 2010-01-19 - II SA/Wr 584/09 w sprawie wprowadzenia zmiany oznaczenia użytków gruntowych nieruchomości LsV na ŁVI
 33. 2009-10-15 - III SA/Wr 471/09  w sprawie aktualizacji zapisów w operacie ewidencji gruntów Lz-PsIV na Lz-V
 34. 2009-02-18 - III SA/Wr 457/08 odmowa wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków (zmiana oznaczenia podstawowej funkcji budynku

      Egib granice

 1. 2021-01-21 - II SA/Wr 372/20 w sprawie sprostowania zapisów w operacie ewidencji gruntów i budynków
 2. 2018-08-29- II SA/Wr 260/18 w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w zakresie numerycznego opisu granic działki
 3. 2019-02-26 - II SA/Wr 632/18 w sprawie aktualizacji informacji zawartych w egib w zakresie zmiany powierzchni działki
 4. 2018-11-14  - II SA/Wr 555/18 w sprawie odrzucenia zarzutów do modernizacji egib dotyzących zmiany granic działki ewidencyjnej
 5. 2018-02-28  - II SA/Wr 814/17 w sprawie odrzucenia zarzutów do modernizacji egib dotyczących przebiegu granic działki ewidencyjnej i zmiany powierzchni
 6. 2016-04-27 - II SA/Wr 110/16  w sprawie odmowy aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmiany granic działki ; 2018-08-31 - I OSK 2320/16 wyrok NSA
 7. 2016-04-07-  II SA/Wr 793/15 odmowa wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków
 8. 2015-01-30 - III SA/Kr 1766/14 w sprawie aktualizacji egib w wyniku ustalenia granic działki ewidencyjnej w trybie przepisów § 37-§39 rozporządzenia w sprawie egib
 9. 2014-08-12 - II SA/Wr 401/14 umorzenie postępowania dotyczącego zmiany przebiegu granic działek ewidencyjnych

      Egib udostępnianie danych

 1. 2021-05-13 - II SA/Wr 143/21 w przedmiocie odmowy wydania wypisu z rejestru lokali dla nieruchomości
 2. 2016-12-09 - II SA/Wr 631/16  w sprawie odmowy wydania wypisu z rejestru lokali
 3. 2016-05-31 - II SA/Wr 180/16 wyrok WSA przedmiocie odmowy wydania wypisu z rejestru gruntów bez danych osobowych wraz z udostępnieniem numeru KW ; 2018-09-26 - I OSK 2212/16 wyrok NSA
 4. 2014-01-21 - II SA/Wr 850/13 w sprawie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego umiejscowienie dwóch zjazdów na działkę ; 2016-02-24 - I OSK 1217/14 wyrok NSA
 5. 2013-09 -26 - II SA/Wr 546/13 odmowa wydania zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów i budynków
 6. 2013-06-11 - II SA/Wr 299/13 odmowa wydania wypisu uproszczonego z operatu ewidencji gruntów i budynków dla rzeczoznawcy majątkowego
 7. 2012-06-12 - II SA/Wr 712/12 odmowa udostępnienia informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków dla potrzeb dochodzenia egzekucyjnego (ZUS)
 8. 2012-09-05 - II SA/Wr 415/12 odmowa udostępnienia  informacji o gruntach, budynkach i lokalach stanowiących własność osoby fizycznej  (NUS)
 9. 2009-12-10 - II SA/Wr 550/09 odmowa udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków wierzycielowi

      PZGiK

 1. 2021-04-09 - II SA/Wr 67/21 w przedmiocie ustalenia zakresu materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnionych do zgłoszenia pracy geodezyjnej
 2. 2021-01-26 - II SA/Wr 512/20 w sprawie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i materiałów sporządzonych przez wykonawcę w ramach pracy geodezyjnej

     Opłaty

 1. 2016-11-09 -  I OSK 1397/16  wyrok NSA w sprawie określenia wysokości należnej opłaty geodezyjnej za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej 
 2. 2016-11-09 - I OSK 1396/16  wyrok NSA w sprawie określenia wysokości należnej opłaty geodezyjnej za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej
 3. 2016-03-16 - II SA/Wr 849/15  w sprawie określenia wysokości należnej opłaty geodezyjnej za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej
 4.  2013-12-10 - I OSK 707/13  w przedmiocie nałożenia i żądania uiszczenia opłat geodezyjnych

      Egib inne

 1. 2020-12-15 - II SA/Wr 462/20 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
 2. 2020-12-15 - II SA/Wr 463/20 w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
 3. 2020-11-19- I OW 94/20 w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego pomiędzy DWINGiK a SKO dotyczącego zwrotu należnej opłaty za uwierzytelnione materiały dla zleceniodawcy
 4. 2019-12-23 - II SA/Wr 500/19 w sprawie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania 
 5. 2019-10-08- II SA/Wr 403/19 w sprawie odmowy wpisu umowy dzierżawy
 6. 2017-09-20 - II SA/Wr 526/17 w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w zakresie aktualizacji informacji zawartych w egib ze względu na brak przymiotu strony (teren ogrodów działkowych)
 7. 2017-07-21  - I OSK 1519/17 postanowienie NSA w sprawie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie wydania wypisu z ewidencji gruntów i budynków
 8. 2017-03-20 - II SA/Wr 7/17 w sprawie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie wydania wypisu z egib; 2017-07-21 - I OSK 1519/17 postanowienie NSA
 9. 2016-10-04 - II SA /Wr 385/16 w sprawie umorzenia postępowania ze względu na brak przymiotu strony (wniosek złożony przez dzierżawcę)
 10. 2015-11-17 - II SA/Wr 637/15 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uchylenia czynności materialno - technicznej polegającej na wykreowaniu w ewidencji nowego przebiegu granicy pomiędzy działkami
 11. 2015-03-17 - I OSK 1471/13 umorzenie postępowania odwoławczego od decyzji o odmowie wprowadzenia zmiany w części kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków
 12. 2015-01-16 - III CSK 79/14 postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie o założenie księgi wieczystej i wpis prawa własności
 13. 2014-12-23  - II SA/Wr 622/14 umorzenie postępowania odwoławczego od decyzji o odmowie uwzględnienia wniosku o bezzwłoczne uregulowanie zapisów w bazie ewidencji gruntów i budynków 
 14. 2014-12-19 - II OW 174/14 spór kompetencyjny pomiędzy SKO a DWINGiK w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie przez Starostę w sprawie przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne
 15. 2014-03-13 - II SA/Wr 77/14 odmowa wykreślenia RZGW jako władającego wałem przeciwpowodziowym
 16. 2012-10-19 - II SA/Wr 527/12 odmowa wprowadzenia zmiany w egib dotyczącej podziału do korzystania
 17. 2010-02-10 - II SA/Wr 630/09 uchybienie terminu wniesienia żądania wznowienia postępowania
 18. 2009-10-28 - III SA/Wr 43/09 odmowa wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków (po ujawnieniu rozgraniczenia nieruchomości wniosek o przywrócenie stanu ujawnionego w KW)
 19. 2016-01-08 - II SA/Wr 746/15 umorzenie postępowania w sprawie uregulowania zapisów w bazie danych ewidencji gruntów i budynków
      Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
 1. 2019-06-11 - II SA/Wr 119/19  w sprawie odmowy dokonania zmian w obowiązującej gleboznawczej klasyfikacji grunt
 2. 2018-11-27 - II SA/Wr 582/18 w sprawie odmowy ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 3. 2017-10-10 - II SA/Wr/ 532/17 w sprawie odmowy ustalenia gleboznawczej klasyfikacji
 4. 2008-08-12 - III SA/Wr 285/08 w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów  ; 2009-10-02 - I OSK 1486/08 wyrok NSA

      Scalenie i wymiana gruntów

 1. 2016-11-09 -  II OW 55/16 postanowienie NSA  w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a SKO w Legnicy, w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania scaleniowego, zakończonego decyzją SKO w Legnicy

      Inne wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych

 1. 2021-09-03 - I OSK 529/19 w sprawie bezczynności organu przy rozgraniczeniu
 2. 2021-07-09 - II SA/Po 412/20 w sprawie aktualizacji informacji zawartych w egib w zakresie zmiany użytku z R na Ba
 3. 2018-06-28 - III SA/Lu 246/18 w sprawie aktualizacji informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków; 2021-09-21 - I OSK 4240/18 wyrok NSA
 4. 2013-10-22 - II GSK 883/12 kara upomnienia dla geodety uprawnionego (praca geodezyjna: rozgraniczenie nieruchomości)
 5. 2013-06-07 - II SA / Łd 409/13 odmowa przyjęcia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dot. pracy geodezyjnej – rozgraniczenie nieruchomości)
 6. 2012-02-01 - I OW 172/11 spór kompetencyjny pomiędzy SKO a DWINGiK w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia na pismo (decyzję) starosty w sprawie odmowy nieodpłatnego wydania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 7. 2012-02-05 - II SA / Ke 23/12 odmowa przyjęcia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dot. pracy geodezyjnej – podział nieruchomości)
 8. 2011-12-30 - IV SA / Wa 1176/11 postępowanie dyscyplinarne wobec geodety uprawnionego, który ze swojej winy naruszył przepisy art. 42 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 9. 2011-12-14 - III SA/Łd 1024/11 odmowa włączenia dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w sprawie zasiedzenia
 10. 2010-05-14 - I OSK 1009/09 wznowienie znaków granicznych a rozgraniczanie nieruchomości
Treść orzeczeń sądów administracyjnych można znaleźć na stronie internetowej: Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych
liczba wejść: 5765