Aktualnie znajdujesz się na:

Dziennik praktyki

Praktyczne informacje

Praktyka zawodowa dokumentowana jest wpisami w dzienniku praktyki zawodowej, który wydaje, na wniosek osoby zainteresowanej, właściwy miejscowo wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

W dzienniku praktyki zawodowej są dokonywane wpisy dotyczące prac geodezyjnych lub kartograficznych wykonywanych wyłącznie w ramach jednego z zakresów uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 43 ustawy, co oznacza, że osoby które zamierzają równocześnie odbywać praktykę przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych występujących w ramach dwóch zakresów, powinni wystąpić do właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego z dwoma wnioskami o wydanie dziennika praktyki zawodowej dla każdego, wykazanego we wniosku, zakresu. Właściwość miejscowa wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego odnosi się do miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.

Szczegółowe informacje na temat uprawnień zawodowych oraz postępowania kwalifikacyjnego uzyskają Państwo na stronie internetowej GUGiK: http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/uprawnienia-zawodowe

liczba wejść: 2292