Aktualnie znajdujesz się na:

Dziennik praktyki

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać dziennik praktyki zawodowej należy dostarczyć:

  • potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej (45 zł),

Opłatę za wydanie dziennika praktyki zawodowej należy wnieść bezpośrednio na rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: 26 1130 1017 0020 0794 6220 0001

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim nie ma możliwości dokonania opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej.

Na potwierdzeniu dokonania opłaty powinien być zamieszczony tytuł dokonanej opłaty: „Opłata za wydanie dziennika praktyki zawodowej” wraz z podaniem zakresu uprawnień będącego przedmiotem praktyki oraz imienia i nazwiska osoby zainteresowanej.

  • do wglądu dokumenty, na podstawie których zostanie dokonany wpis do rejestru wydanych dzienników praktyki zawodowej (dokument tożsamości, dyplom ukończenia szkoły potwierdzający wykształcenie wymagane do rozpoczęcia praktyki zawodowej).

W każdym przypadku osoba odbierająca dziennik praktyki powinna okazać dowód osobisty.

W przypadku osób zainteresowanych, które zmieniły nazwisko, wpisanie do dziennika innego nazwiska niż występuje w dokumentach, wymaga okazania dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska.

Dziennik praktyki zawodowej mogą odbierać:

  • osoby zainteresowane  (osobiście) lub
  • osoby dysponujące upoważnieniem osób zainteresowanych.
liczba wejść: 2686