Aktualnie znajdujesz się na:

Prezentacje

Rok 2015

Narada robocza Powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 9 września 2015r.

W dniu 9 września 2015r. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyła się narada robocza Powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zorganizowana przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Naradę prowadziła Pani Alicja Meusz – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

W spotkaniu uczestniczyli geodeci powiatowi, przedstawiciele powiatowych i miejskich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Poniżej zamieszczono prezentacje z omawianych na spotkaniu zagadnień:


 

Narada robocza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej połączona z Konwentem Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

W dniach 20-21 kwietnia 2015r. w Lasocinie Odbyła się Narada robocza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej połączona z Konwentem Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

W trakcie spotkania poruszano następujące tematy:


 

Narada szkoleniowa Służby Geodezyjnej i Kartograficznej – 18 lutego 2015r., Wrocław

Dnia 18 lutego 2015r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbyła się narada robocza dla pracowników Powiatowej Służby Geodezyjnej
i Kartograficznej, zorganizowana przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Naradę prowadziła Pani Alicja Meusz – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. W spotkaniu uczestniczyli geodeci powiatowi, przedstawiciele powiatowych i miejskich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Poniżej zamieszczono prezentacje z omawianych na spotkaniu zagadnień:

liczba wejść: 2405