Aktualnie znajdujesz się na:

Prezentacje

Rok 2014

Narada szkoleniowa Służby Geodezyjnej i Kartograficznej – 2 kwietnia 2014r., Wrocław

W dniu 2 kwietnia 2014r., w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, odbyła się narada szkoleniowa Powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa dolnośląskiego. W spotkaniu uczestniczyło około 60 osób. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia dotyczące prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków w myśl aktualnie obowiązujących przepisów, jak również sprawy bieżące.

Spotkanie poprowadziła Alicja Meusz -  Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, omówiwszy następujące zagadnienia: główne założenia nowelizowanej  ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,  projekty 6  rozporządzeń wykonawczych  do nowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, projekt ZSIN- faza I -  realizowany w 7.powiatach  województwa dolnośląskiego, kontrole doraźne, sposób i jakość komunikacji z powiatami, szkolenia, finanse.

Bartłomiej Szymecki, starszy inspektor wojewódzki,  przekazał informacje związane z finansowaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Norbert Piadyk, inspektor wojewódzki, przekazał informacje dotyczące prac związanych z bazą  PRG.

Ewa Szafran, kierownik Oddziału Katastru Nieruchomości, omówiła zagadnienia związane z postępowaniami administracyjnymi, elektroniczną platformą usług administracji publicznej oraz modernizacją ewidencji gruntów i budynków w kontekście zmian rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Zbigniew Domagała, kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli, poruszył zagadnienia dotyczące prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz kontrolowania i przyjmowania dokumentacji geodezyjnej do zasobu.

Naradę zakończono dyskusją, podczas której poruszono bieżące problemy związane z realizacją obowiązków Starosty, wynikających z przepisów dotyczących geodezji i kartografii.

liczba wejść: 1408