Aktualnie znajdujesz się na:

Prezentacje

Rok 2013

Narada szkoleniowa Służby Geodezyjnej i Kartograficznej – 10 grudnia 2013r., Wrocław

W dniu 10 grudnia 2013r., w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, odbyła się narada szkoleniowa Powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa dolnośląskiego. W spotkaniu uczestniczyło około 120 osób. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia dotyczące zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, poszczególnych elementów operatu technicznego oraz kontroli dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Spotkanie poprowadził Zbigniew Domagała – kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli.

Pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej przygotowali i omówili następujące tematy:

Naradę zakończono dyskusją, podczas której poruszono problematykę związaną z podziałami nieruchomości.

Kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kontorli - Zbigniew Domagała prowadzący spotkanie.

Prezentacja wybranych tematów przez pracownika DWINGiK Wojciecha Kumiegę.

Geodeci Powiatowi i pracownicy PODGiK-ów na naradzie szkoleniowej w dniu 10 grudnia 2013r.

Justyna Wilkosz przedstawia temat "Robocza baza danych".

 


Narada robocza geodetów powiatowych województwa dolnośląskiego – 3 grudnia 2013r., Wrocław

W dniu 03 grudnia 2013r., w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, odbyła się narada robocza geodetów powiatowych województwa dolnośląskiego. Tematyka narady obejmowała zagadnienia dotyczące zmian wynikających ze zmieniających się przepisów prawnych, ponadto omówiono plan kontroli na 2014 r., sprawy bieżące oraz sprawy finansowe.

Spotkanie poprowadziła Alicja Meusz -  Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej przygotowali i omówili następujące tematy:

Naradę zakończono dyskusją, podczas której poruszono bieżące problemy związane z realizacją obowiązków Starosty, wynikających z przepisów dotyczących geodezji i kartografii.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Alicja Meusz oraz zaproszeni goście.

Geodeci Powiatowi i pracownicy PODGiK-ów na naradzie roboczej.

Alicja Meusz - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - prowadząca naradę robączą w dniu 3 grudnia 2013r.

 


Narada szkoleniowa Służby Geodezyjnej i Kartograficznej - 22 października 2013r., Wrocław

W dniu 22 października 2013r., w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, odbyło się szkolenie pracowników Powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa dolnośląskiego. W spotkaniu uczestniczyło około 90 osób. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów oraz procesem scalania i wymiany gruntów w świetle obowiązujących przepisów prawa. Szkolenie poprowadził Jerzy Kozłowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w MRiRW.

Spotkanie zakończono dyskusją, podczas której prowadzący udzielał odpowiedzi i wyjaśnień na pytania związane z poruszaną tematyką.

Prezentacje:

Narada robocza w dniu 22 października 2013r.

Pracownicy PODGiK-ów i Geodeci Powiatowi na naradzie szkoleniowej w dniu 22 października 2013r.

Uczestnicy w naradzie szkoleniowej w dniu 22 października 2013r.

 


Narada szkoleniowa Służby Geodezyjnej i Kartograficznej - 16 października 2013r., Wrocław

W dniu 16 października 2013r., w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, odbyła się narada szkoleniowa Powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa dolnośląskiego. W spotkaniu uczestniczyło około 130 osób. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia dotyczące baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia postępowań administracyjnych.

Spotkanie poprowadził Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Alicja Meusz.

Pracownicy Oddziału Katastru Nieruchomości przygotowali i omówili następujące tematy:

Naradę zakończono dyskusją, podczas której poruszono bieżące problemy związane z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków.

Uczestnicy narady szkoleniowej w dniu 16 października 2013r.

Paulina Rydzewska prezentuje nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych stwierdzone podczas kontroli w latach 2012- 2013

 


Narada szkoleniowa Służby Geodezyjnej i Kartograficznej - 1 października 2013r., Wrocław

W dniu 1 października 2013 r. w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się narada szkoleniowa Powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa dolnośląskiego. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia dotyczące: państwowego rejestru granic, zadań z zakresu geodezji i kartografii wraz z terminami ich realizacji, przeprowadzonych przez WINGIK kontroli w latach 2010 – 2013, zasad przekazywania kopii zabezpieczających bazy danych krajowego systemu informacji o terenie, zasad stosowania osnów pomiarowych oraz spraw bieżących.

Spotkanie poprowadził Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Alicja Meusz. Pracownicy Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli przygotowali i omówili następujące tematy:

Naradę zakończono dyskusją, gdzie poruszono problemy służby wynikające ze zmieniających się przepisów prawnych w dziedzinie geodezji i kartografii.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 pracowników Powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej a także pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu.

Uczestnicy narady szkoleniowej  w dniu 1 października 2013r.

Uczestnicy spotkania w sali konferencyjnej DUW podczas prelekcji w dniu 1 października 2013r.

Dyskusja podczas narady szkoleniowej w dniu 1 października 2013r.

liczba wejść: 2577