Aktualnie znajdujesz się na:

Starosta

Starosta

Do zadań starosty należy w szczególności:

  1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  3. zakładanie osnów szczegółowych,
  4. przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
  5. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
  6. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a  pkt 2, 3, 7 i 10 i 12 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Starosta wykonuje zadania przy pomocy geodety powiatowego.
liczba wejść: 3309